حریم خصوصی

میلاد زندی حریم خصوصی

من به حریم خصوصی احترام میگذارم

۱. من به چه روشی داده های مورد نیاز را از شما جمع آوری میکنم؟

افزونه های وب سایت بنده با استفاده از کد های از پیش نوشته شده نوع داده ای به خصوصی از شما جمع آوری میکند که نتایج مستقیم آن هرگز به من ارائه نمیشود.

۲. من چه داده هایی را جمع آوری میکنم ؟

برای من تنها داده هایی مثل آدرس آی پی شما، مرورگر و پیوندی که با استفاده از آن وارد این وب سایت شده اید اهمیت دارد، علاوه بر آن اگر در Gravatar ثبت نام کرده باشید، این افزونه بر اساس آی پی شما در Gravatar آدرس ایمیل شما را نیز در اختیار فرم های ثبت نام قرار میدهد.

۳. من با این داده های چه میکنم؟

من با این داده ها به اطلاعاتی مثل اینکه مخاطب های این وب سایت بیشتر از چه قشری هستند و از چه نوع مطالبی بیشتر استقبال میکنند دسترسی پیدا میکنم. از آی پی آدرس شما هم صرفا برای مقوله ی تخمین میزان بازدید از وب سایت استفاده میشود که یک جامعه آماری دقیق متشکل از اینکه این کاربران از چه منبعی با چه مرورگری وارد این وب سایت میشوند و بیشتر به دنبال چه محتوایی هستند را در اختیار بنده قرار میدهد.

البته این اطلاعات هرگز به صورت خام و مستقیم در اختیار بنده قرار نمیگیرد و توسط افزونه های نصب شده به صورت چارت و جدول های تحلیلی به من ارائه میشود؛ لذا هیچ دسترسی مستقیمی توسط من یا متخلفان به داده های شما وجود نخواهد داشت.

۴. آیا این داده ها در اختیار اشخاص، مؤسسات و شرکت های تبلیغاتی قرار خواهد گرفت؟

موضوع انتشار اطلاعات شخصی کاربران، و نشر اطلاعات ثبت شده ی آنان در پایگاه های داده برای مصارف مختلف، نقض صریح حریم خصوصی است. از ابتدایی ترین تا اصلی ترین اطلاعات شما در همین وب سایت برای همیشه باقی خواهد ماند و در اختیار هیچکس قرار نخواهد گرفت.